4listopad 2021od 13:00

Životní pojištění  - prezenční školení

začátek 4. listopadu 2021 od 13:00 doba trvání 300 minut

Místo konání: Dřevná 382/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Celková kapacita 22 osob


Lektor: Ing. Ludmila Dušková

Časová dotace: 5 hodin

1. Regulace distribuce životního pojištění, principy a fungování životního pojištění

 • legislativa
 • vznik, zánik, redukce životního pojištění
 • subjekty smlouvy
 • pojistná rizika v životním pojištění
 • typy výluk
 • finanční aspekty životního pojištění
 • údaje o zdravotním stavu

2. Základní typy životních pojištění

 • rizikové životní pojištění
 • kapitálové životní pojištění
 • důchodové pojištění
 • investiční životní pojištění
 • doplńková pojištění

3. Alternativní produkty

 • penzijní připojištění
 • kolektivní investování

4. Investice - základní principy a fungování

 • legislativa
 • podílové fondy
 • cenné papíry
 • dluhopisy
 • akcie
 • deriváty
 • rizika investičních nástrojů
 • základní investiční strategie
 • daňové aspekty

Životní pojištění - prezenční školení

začátek 4. listopadu 2021 od 13:00 doba trvání 300 minut
Cena: 1500 Kč
Objednat