Koučování

Koučování patří k významným a účinným nástrojům rozvoje lidí. Koučování přispívá k tomu, že jsme schopni se na problémy dívat z jiného úhlu, než jsme byli doposud zvyklí. Kouč nehodnotí a neovlivňuje klienta. K procesu rozvoje přistupuje ve všech jeho fázích jako spolupracovník, průvodce a rovnocenný partner. Pomáhá objevovat nové příležitosti, nové cesty a skryté rezervy, podporuje klienta při nalézání vlastních schopností potřebných k řešení každodenních i mimořádných situací. Kouč pomáhá mobilizovat energii potřebnou k akci a vede klienta k využívání celého spektra daných i získaných dovedností.

Ve vztahu mezi klientem a koučem je důležitá vzájemná důvěra. Klient musí být ve vztahu ke svému kouči zcela otevřený a kouč musí plně věřit ve schopnosti klienta najít svou vlastní cestu k cíli. 

Naši kouči

Ing. Veronika Janečková

Ing. Eva Király Tomanová

PhDr. Miroslava Bartošová

Ing. Michaela Švejcarová

 

Chcete si domluvit spolupráci s našim koučem? 

Napište nám

Nahoru