Pojištění motorových vozidel


Kurz je určen pro seznámení s terminologií a základními aspekty distribuce pojištění motorových vozidel.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je nejen připravit zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci pojištění motorvých vozidel a k úspěšnému zvládnutí této zkoušky, ale i možnost následného vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

 1. Úvod: regulace distribuce pojištění motorových vozidel, principy a fungování pojištění motorových vozidel
 • podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel
 • typy výluk
 • bonus malus
 1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
 • Limity
 • Zelená karta
 • Česká kancelář pojistitelů
 1. Havarijní pojištění
 • Stanovení pojistné částky
 • GAP
 1. Doplňková pojištění
 2. Likvidace škod
 3. Praktické příklady

 Časová dotace: 5 hodin

Literatura

Právní předpisy z oblasti, zejména zákon číslo 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a další

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci pojištění motorových vozidel, rovněž tak i pro následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti pojištění motorových vozidel (následné vzdělávání).

Cena: 1.500,- Kč

Objednat