Risk management v praxi, stanovení PČ

Cíl kurzu

Kurz je určen k získání teoretických znalostí v oblasti risk managementu a jejich využití při zpracování rizikových zpráv a určení maximální možné škody při správném stanovení pojistných částek.

Obsahová náplň kurzu

1. Risk management

 • vyjádření rizika a jeho klasifikace
 • cíle risk managementu

2. Riziková prohlídka

 • podklady
 • průběh
  • rizika výrobního procesu
  • rizika skladování
 • pravděpodobná maximální škoda, maximální možná škoda
 • výstup

3. Základní informace o riziku dle segmentů

4. Metodika stanovení pojistných částek

 • pojistná hodnota, pojistná částka
 • definice cen
 • způsoby stanovení nové ceny u budov a staveb
 • časová cena, opotřebení staveb
 1. Workshop výpočet pojistných částek na konkrétních příkladech

Časová dotace: 4 hodiny

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zprostředkovatele neživotního pojištění.