Smluvní textace v úpisu podnikatelských rizik

 

Cíl kurzu: 

Cílem je prohloubení znalostí pracovníků v oblasti pojištění podnikatelských rizik. Seznámení s uplatňovanými ujednáními a výlukami pojistitelů, návrhy zvláštních smluvních ujednání, dalších smluvních textací a dopadů textací pojistných smluv do likvidace pojistných událostí. 

Obsahová náplň kurzu

Vztah zvláštního smluvního ujednání k pojistné smlouvě

Obecná ujednání a majetková pojištění

Majetkové pojištění 

    • stroje
    • CAR
    • hot-works
    • FVE

Zvýšené riziko, změna právních předpisů, podpojištění

Odpovědnost - princip claims-made a loss occurance 

Odpovědnost

  • účetní, věci zaměstnanců
  • odpovědnost - škoda na odložené věci atd.

Příklady škod a uplatnění nároku

Časová dotace: 3 hodiny

Školitel: Miroslav Fric

Komu je kurz určen: 

Kurz je určen pro zprostředkovatele pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění v oblasti pojištění podnikatelů a pojištění velkých pojistných rizik.