Zajištění


Kurz je určen pro seznámení s terminologií a základními aspekty zajištění a terminologií z oblasti zajištění.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je nejen seznámit zájemce s významem, rolí, podobami zajištění v podmínkách současného pojistného trhu.

Obsahová náplň kurzu

 1. Úvod: vymezení pojmu zajištění
 • význam zajištění
 • poskytovatelé zajištění
 • role zajištění a českém pojistném trhu
 1. Zajištění fakultativní a obligatorní

 2. Zajištění proporcionální

  • zajištění kvótové
  • zajištění excedentní

 3. Zajištění neproporcionální

  • zajištění excess of loss
  • další podoby neproporcionálního zajištění

 4. Další nástroje dělení rizik – soupojištění, pojišťovací pooly

 5. Alternativní nástroje zajištění

 

Lektor: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

 

Časová dotace: 3 hodiny

Literatura

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví . Praha: Ekopress, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-87865-25-5.

CIPRA, T. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 260 s. ISBN 80-247-0838-8.

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o prohloubení znalostí v oblasti problematiky zajištění.

Cena: 1.500,- Kč

Objednat