Zvláštní smluvní ujednání v pojištění

Cíl kurzu

Kurz je určen k seznámení některých uplatňovaných ujednání a výluk pojistitelů na českém pojistném trhu a návrhu individuálního nastavení podmínek pojištění pro klienty společnosti formou zvláštních smluvních ujednání.  

Obsahová náplň kurzu

1. Vztah zvláštního smluvního ujednání k pojistné smlouvě

2. Individuální nastavení podmínek pojištění

  • Obecná ujednání
  • Pojistné plnění
  • Pojištění majetku
  • Živelní pojištění
  • Pojištění technických rizik
  • Pojištění přerušení provozu
  • Pojištění odpovědnosti za škodu

 

Časová dotace: 3 hodiny

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zprostředkovatele velkých pojistných rizik.