Principy podvojného účetnictví a vazba na účetní výkazy

Určeno pro: Začátečníky v oblasti účetnictví

1. Princip podvojného účetnictví

 • Základní účetní zásady
 • Podstata podvojnosti účetnictví
 • Aktiva, pasiva
 • Náklady, výnosy
 • Časové rozlišení

2. Účetní výkazy a orientace v nich

 • Rozvaha (výkaz o finanční pozici)
 • Výsledovka
 • Cash flow
 • Základní ekonomické ukazatele finančního zdraví podniku

3. Účetní závěrka

 • Sestavení účetní závěrky a výroční zprávy
 • Zveřejňování účetní závěrky
 • Vyhledávání účetních závěrek a výročních zpráv na internetu

Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 15
Rozsah: 4 hodiny
Místo konání: Praha nebo dle dohody

Cena pro jednoho účastníka: 2.500 Kč

Školící: Ing. Jana Singerová

 

Objednat

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte