Občanské neživotní pojištění


Kurz je určen pro seznámení s terminologií a základními aspekty distribuce občanského neživotního pojištění.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je nejen připravit zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci občanského pojištění k úspěšnému zvládnutí této zkoušky, ale i možnost následného vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

 1. Úvod: regulace distribuce neživotního pojištění, principy a fungování neživotního občanského pojištění:
 • podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění
 • pojistná nebezpečí v neživotním občanském pojištění
 • typy výluk
 • vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění
 1. Pojištění majetku občanů:
 • členění pojištění majetku
 • společné znaky pojištění majetku
 • pojištění nemovité věci
 • pojištění domácnosti
 • pojištění právní ochrany a asistence
 1. Pojištění odpovědnosti občanů
 2. Úrazové pojištění a pojištění nemoci
 3. Cestovní pojištění
 4. Nároky z občanského pojištění a pojistné plnění z občanského pojištění
 5. Praktické příklady

 

Časová dotace: 5 hodin

Literatura

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další právní předpisy z oblasti pojištění neživotního pojištění občanů

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci občanského pojištění, rovněž tak i pro následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti občanského pojištění (následné vzdělávání).

Cena: 1.500,- Kč

Objednat