Pojištění živnostníků a podnikatelů

 

Cílem kurzu:

Cílem kurzu je seznámení s pojistným programem určeným pro segmenty pojištění malý a střední podnikatel. 

Obsahová náplň kurzu

1. rozsah pojistného krytí

2. kategorie pojistných nebezpečí

3. pojištění majetku, pojistná částka (podpojištění)

4. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním

5. pojistné plnění  – příklady

Lektor: Mgr. Jana Svatošová

Časová dotace: 1,5 hodiny

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro zprostředkovatele pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění v oblasti pojištění podnikatelů.