ÚVĚRY

Připravujeme pro vás e-learningovou formu následného vzdělávání pro zprostředkovatele úvěrů podle zákona 257/2016 Sb.v kategorii Úvěr jiný než na bydlení a Spotřebitelské úvěry včetně úvěrů na bydlení.