POJIŠTĚNÍ - e-learning


Připravili jsme pro vás kurzy podle zákona č.170/2018 o distribuci pojištění a zajištění ve formě e-learningu. 

Volit můžete z nabídky jednotlivých kurzů nebo kompletu za zvýhodněnou cenu. 

Po zaplacení vám bude umožněn přístup do e-learningu do konce kalendářního roku nebo do data úspěšného absolvování kurzu.

Kurzy jsou rozděleny na knihy, kontrolní testy a závěrečný test.  Pro úspěšné dokončení kurzu je nutné projít všemi knihami a testy.  Minimální doba průchodu jednou stránkou knihy je nastavena podle automatizovaného čtecího zařízení při standartní rychlosti. Kontrolní průběžné testy je nutné splnit na 60 %.

Kurzy je možné studovat dlouhodobě, k rozpracovanému kurzu se lze průběžně vracet. 

Závěrečné testy obsahují 20 otázek. Jejich splnění je podmínkou úspěšného uzavření každého e-learningového kurzu a je třeba je absolvovat s minimálně 75 % úspěšností.

Po úspěšném absolvování kurzu/kurzů vám bude vystaven certifikát s dobou, která je pro jednotlivý kurz stanovena.