Zkoušky podle zákona 257/2016 Sb.  o spotřebitelském úvěru

Informace k akreditovaným zkouškám

Zkouška podle Zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 se vztahuje na osoby, které poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelský úvěr. Takové osoby mohou prokázat odbornou způsobilost pouze formou úspěšného absolvování zkoušky u akreditované osoby. 

 

Zákon určuje následující kategorie odborné zkoušky:

 1. Úvěr jiný než na bydlení (tato kategorie zahrnuje i kategorii "B" Vázaný spotřebitelský úvěr)
 2. Vázaný spotřebitelský úvěr
 3. Úvěr na bydlení
 4. Souhrnná zkouška ze všech kategorií (A+B+C)

   

Společnost AKREDITFIN, s.r.o., která získala oprávnění akreditované osoby od ČNB k provádění odborných zkoušek nabízí všechny úrovně zkoušek.  Vyberte si rozsah certifikace podle vašeho konkrétního profesního zaměření.

 


Kategorie zkoušek

A.    Úvěr jiný než na bydlení (tato kategorie zahrnuje i kategorii Vázaný spotřebitelský úvěr)

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 2 případovými studiemi. V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

45

1

45

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

15

2

30

Dovednosti – 2 případové studie, každá 5 otázek

10

2

20

 •  Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 72 bodů z celkového počtu 95 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % ze 75 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 45 bodů a minimálně 60 % z 20 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 12 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 120 minut.

 

Přihlásit na zkoušku

Nahoru


B.    Vázaný spotřebitelský úvěr

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 32 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 2 případovými studiemi. V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

24

1

24

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

8

2

16

Dovednosti – 2 případové studie, každá 5 otázek

10

2

20

 • Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 45 bodů z celkového počtu 60 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % ze 40 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 24 bodů a 60 % z 20 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 12 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 
 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 90 minut.

 

Přihlásit na zkoušku

Nahoru


C.    Úvěr na bydlení

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25% otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 2 případovými studiemi. V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

45

1

45

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

15

2

30

Dovednosti – 2 případové studie, každá 5 otázek

10

2

20

 • Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je  zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 72 bodů z celkového počtu 95 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % ze 75 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 45 bodů a 60 % z 20 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 12 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 120 minut.

 

Přihlásit na zkoušku

Nahoru


D.   Souhrnná zkouška ze všech kategorií (A+B+C)

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 92 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 3 případovými studiemi. V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

69

1

69

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

23

2

46

Dovednosti – 3 případové studie, každá 5 otázek

15

2

30

 • Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 109 bodů z celkového počtu 145 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % z 115 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 69 bodů a 60 % z 30 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 18 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 180 minut.

 

Přihlásit na zkoušku

Nahoru


Příprava na zkoušku

Společnost AKREDITFIN, s. r. o. nabízí bezplatně možnost přípravy formou e-learningu (cvičné databáze). Otestujte si svoje znalosti v aplikaci, která prověří vaše vědomosti. Náš kurz nabízí testování vašich znalostí v jednotlivých kategoriích na reálných otázkách, se kterými se setkáte u certifikační zkoušky.

Pro vaši perfektní přípravu na zkoušku jsme doplnili i cvičné testy pro každou kategorii zkoušek k prověření vašich znalostí.  

A NĚCO NAVÍC 

Pro ty, kteří budou u společnosti AKREDITFIN, s.r.o. skládat zkoušku podle zákona o spotřebitelském úvěru, máme další vylepšení pro přípravu na zkoušku.

Objevte možnost přípravy, kterou si můžete přizpůsobit podle svých představ. Nabízíme vám BONUSOVOU PŘÍPRAVU, která vám učení zpříjemní a ulehčí.

BONUSOVÁ PŘÍPRAVA je určena pouze pro zájemce, kteří budou vykonávat zkoušku u společnosti AKREDITFIN, s.r.o. a je dostupná po objednání zkoušky a spárování platby za zkoušku na účet naší společnosti v sekci E-learning a Cvičné testy.  

 

Příprava

 

Nabízíme přípravný prezenční kurz s odborným lektorem v délce trvání 3 - 5 hodin. Cena a délka kurzu se liší dle náročnosti kategorie zkoušky. Kurz je možné objednat pro minimální počet 10 zájemců.

 

Napište nám

Nahoru


Ceník

 Základní ceník zkoušek Cena
A. Úvěr jiný než na bydlení (zahrnuje i Vázaný úvěr) 1.500 Kč
B. Vázaný spotřebitelský úvěr 1.400 Kč
C. Úvěr na bydlení 1.500 Kč
D. Souhrnná zkouška ze všech kategorií (A+B+C) 1.600 Kč
Ostatní  
Přípravný prezenční kurz rozsah 3-5 hodin* od 1.200 Kč

*Přípravný prezenční kurz je určen pro minimální počet 10 zájemců. Délka a cena kurzu se liší dle náročnosti kategorie zkoušky.

Chcete slevu?

Nabízíme množstevní slevy pro skupinová přihlášení od 10 zájemců a individuální výhodné podmínky pro právnické osoby.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte

Nahoru


 Jak se přihlásit na zkoušku

1. Pro přihlášení na zkoušku musíte být registrován/a. Po provedení registrace vám bude umožněno přihlásit se na zkoušku. 

2. Vyberte si kategorii zkoušky, kterou potřebujete pro vaši činnost.

3. Zvolte tlačítko „Přihlásit na zkoušku“ pod kategorií příslušné zkoušky.

4. Vyberte si termín a lokalitu, která vám vyhovuje. Objednávku zkoušky můžete zadat  také v záložce "Objednat".  

5. Na vámi zadaný email bude zaslán pokyn k platbě. Po úhradě stanovené ceny vám přijde potvrzující email. Platbu je nutné uhradit  do 14 dnů, nejpozději však 4 pracovní dny před konáním zkoušky. 

 

Přihlásit na zkoušku

Nahoru


Co budete ke zkoušce potřebovat

Uchazeč je povinen dostavit se ke zkoušce včas. Uchazeč předloží členovi zkušební komise buď občanský průkaz nebo cestovní pas pro ověření totožnosti. Kromě identifikačního dokladu si s sebou vezměte kalkulačku a psací potřeby. V průběhu zkoušky je zakázáno používat mobilní telefony, ty musí být po celou dobu konání zkoušky vypnuté. O organizačním průběhu zkoušky budete informováni členem zkušební komise před jejím zahájením (více viz Zkouškový řád). 

Nahoru


Informace k odvolání

a podrobnější informace naleznete ve Zkouškovém řádu.

Nahoru


Seznam doporučené literatury

Právní předpisy

Nahoru


 

Zkouškový řád

najdete ZDE.

Nahoru