POJIŠTĚNÍ


Připravili jsme pro vás základní prezenční kurzy pro přípravu na zkoušky i následné vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění.

V případě vašeho zájmu se na nás obraťte pro organizaci místa a termínu.

Pokud byste měli zájem o další témata z oblasti pojištění neváhejte nás kontaktovat. 

 

Společné tématické oblasti

Společné tématické oblasti

Cíl kurzu Cílem kurzu je nejen připravit zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci pojištění a k úspěšnému zvládnutí této zkoušky, ale i možnost následného vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění. Obsahová náplň kurz…

Více
Životní pojištění

Životní pojištění

Kurz je určen pro distributory životního pojištění. Tento kurz vás provede základní legislativou i praxí při sjednávání životního pojištění. Cíl kurzu Cílem kurzu je připravit zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci životního pojištění k úspěšnému zvládnutí této zkoušky, ale i splnit pod…

Více
Občanské neživotní  pojištění

Občanské neživotní  pojištění

Kurz je určen pro seznámení s terminologií a základními aspekty distribuce občanského neživotního pojištění. Cíl kurzu Cílem kurzu je nejen připravit zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci občanského pojištění k úspěšnému zvládnutí této zkoušky, ale i možnost následného vzdělávání a pro…

Více
Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Kurz je určen pro seznámení s terminologií a základními aspekty distribuce pojištění motorových vozidel. Cíl kurzu Cílem kurzu je nejen připravit zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci pojištění motorvých vozidel a k úspěšnému zvládnutí této zkoušky, ale i možnost následného vzdělávání …

Více
Pojištění podnikatelů

Pojištění podnikatelů

Kurz je určen pro seznámení s terminologií a základními aspekty distribuce pojištění podnikatelů. Cíl kurzu Cílem kurzu je nejen připravit zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci pojištění podnikatelů a k úspěšnému zvládnutí této zkoušky, ale i možnost následného vzdělávání a prohlubován…

Více
Pojištění přepravy

Pojištění přepravy

Účastníci se seznámí se základními pojmy, terminologií a druhy pojištění, které se vztahují k přepravě. Cíl Cílem je seznámit účastníky s jednotlivými druhy pojištění, jejich odlišnostmi, zvláštnostmi, aby si prohloubili znalosti v oblasti pojištění velkých rizik v rámci průmyslových druhů pojišt…

Více
Zajištění

Zajištění

Kurz je určen pro seznámení s terminologií a základními aspekty zajištění a terminologií z oblasti zajištění. Cíl kurzu Cílem kurzu je nejen seznámit zájemce s významem, rolí, podobami zajištění v podmínkách současného pojistného trhu. Obsahová náplň kurzu Úvod: vymezení pojmu zajištění …

Více
Risk management v pojišťovnictví

Risk management v pojišťovnictví

  Kurz je určen pro seznámení s pojmem rizika, jeho předcházení, hodnocení a metodami řízení rizik. Obsahová náplň kurzu 1. Vymezení pojmu nebezpečí a rizika rizikový potenciál obecné hodnocení rizika 2. Risk management v pojišťovnictví pojem úloha proces metodika hodnocení rizika …

Více
Risk management v praxi, stanovení PČ

Risk management v praxi, stanovení PČ

Cíl kurzu Kurz je určen k získání teoretických znalostí v oblasti risk managementu a jejich využití při zpracování rizikových zpráv a určení maximální možné škody při správném stanovení pojistných částek. Obsahová náplň kurzu 1. Risk management vyjádření rizika a jeho klasifikace cíle risk m…

Více
Zvláštní smluvní ujednání v pojištění

Zvláštní smluvní ujednání v pojištění

Cíl kurzu Kurz je určen k seznámení některých uplatňovaných ujednání a výluk pojistitelů na českém pojistném trhu a návrhu individuálního nastavení podmínek pojištění pro klienty společnosti formou zvláštních smluvních ujednání.   Obsahová náplň kurzu 1. Vztah zvláštního smluvního ujednání k poj…

Více
Pojištění kybernetických rizik

Pojištění kybernetických rizik

Cíl kurzu Pojištění kybernetických rizik patří mezi jeden z nejnovějších pojistných produktů. Tento druh pojištění klade na makléře vysoké nároky na znalost pojistného produktu, ale i na základy v oblasti kybernetické bezpečnosti a IT. Cílem kurzu je seznámení s produktem a možnostmi pojištění kyb…

Více
CAR/EAR

CAR/EAR

  Cíl kurzu Cílem kurz je seznámení s produktem stavebního a montážního pojištění, s jeho specifikami a využití včetně příkladů škod a nabídky pojištění smluvních záruk. Obsahová náplň kurzu Stavební a montážní pojištění Předmět pojištění Výluky (pojistitelné) ALOP Pojištění odpovědnosti …

Více
Povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele

Povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele

Cíl kurzu Cílem kurzu je prohloubení znalostí v oblasti zákonných pravidel pro jednání pojišťovacího zprostředkovatele se zákazníkem, dalších vybraných pravidel a povinností stanovených právními předpisy, prevence pojistného podvodu.  Komu je kurz určen Kurz je určen pro zprostředkovatele pojišt…

Více
Pojištění motorových vozidel - aktuality

Pojištění motorových vozidel - aktuality

Cíl kurzu Cílem kurzu je předat informace o novinkách v oblasti pojištění motorových vozidel.  Komu je kurz určen Kurz je určen pro pro zprostředkovatele pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění se zaměřením na oblast pojištění motorových vozidel.   Obsahová náp…

Více
Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu

Kurz je zaměřen na seznámení s terminologií a základními principy pojištění přerušení provozu u podnikatelů. Cíl kurzu Cílem kurzu je nejen seznámení s pojištěním přerušením provozu, ale i správným nastavením pojistného programu - rozsahu krytí, nastavení pojistné částky, doby ručení...  Obsahov…

Více
Risk management II

Risk management II

Cíl kurzu Cílem kurzu je prohlubování a aktualizace teoretických znalostí v oblasti risk managementu.  Obsahová náplň kurzu 1. Risk management vyjádření rizika a jeho klasifikace cíle a úloha risk managementu 2. Riziková prohlídka pravděpodobná maximální škoda, maximální možná škoda p…

Více
Pojištění živnostníků a podnikatelů

Pojištění živnostníků a podnikatelů

  Cílem kurzu: Cílem kurzu je seznámení s pojistným programem určeným pro segmenty pojištění malý a střední podnikatel.  Obsahová náplň kurzu 1. rozsah pojistného krytí 2. kategorie pojistných nebezpečí 3. pojištění majetku, pojistná částka (podpojištění) 4. pojištění odpovědnosti za újmu s…

Více
Smluvní textace v úpisu podnikatelských rizik

Smluvní textace v úpisu podnikatelských rizik

  Cíl kurzu:  Cílem je prohloubení znalostí pracovníků v oblasti pojištění podnikatelských rizik. Seznámení s uplatňovanými ujednáními a výlukami pojistitelů, návrhy zvláštních smluvních ujednání, dalších smluvních textací a dopadů textací pojistných smluv do likvidace pojistných událostí.  Obsa…

Více