Společné tématické oblasti

Cíl kurzu

Cílem kurzu je nejen připravit zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci pojištění a k úspěšnému zvládnutí této zkoušky, ale i možnost následného vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

 1. Úvod: finanční trh z pohledu pojišťovnictví
 • podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění
 • pojistná nebezpečí v neživotním občanském pojištění
 • typy výluk
 • vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění
 1. Pojistný trh:
 • subjekty pojistného trhu
 • životní a neživotní pojištění
 • technické rezervy pojišťoven
 • solventnost pojišťoven
 1. Principy fungování pojištění
 • povinná pojištění
 • obnosové a škodové pojištění
 • spoluúčast
 • cena pojištění a obecné přístupy k jejímu stanovení

4.   Soukromoprávní úprava pojištění

 

Lektor: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

Časová dotace: 5 hodin

Literatura

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další právní předpisy z oblasti úpravy pojistné smlouvy

DVOŘÁK, P. -- KODERA, J. -- MANDEL, M. -- MUSÍLEK, P. -- REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-279-6, kapitola 3. Finanční trh

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví . Praha: Ekopress, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-87865-25-5.

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o získání odborné zkoušky, tak i pro následné prohlubování odborných znalostí a dovedností (následné vzdělávání).

 

Objednat