Pojištění přepravy


Účastníci se seznámí se základními pojmy, terminologií a druhy pojištění, které se vztahují k přepravě.

Cíl

Cílem je seznámit účastníky s jednotlivými druhy pojištění, jejich odlišnostmi, zvláštnostmi, aby si prohloubili znalosti v oblasti pojištění velkých rizik v rámci průmyslových druhů pojištění, a tak si rozšířili odborné znalosti.

Obsah

 1. Úvod: Co je pojištění přepravních rizik a komu je určeno
 • cargo pojištění
 • pojištění vlastní přepravy
 • pojištění dopravce (odpovědnost)
 • pojištění zasilatele (odpovědnost)
 1. Cargo pojištění
 • pojistník, pojištěný, pojistný zájem
 • dodací podmínky INCOTERMS
 • rozsahy krytí, výluky
 • typy smluv, doba platnosti smlouvy, doba platnosti pojištění
 • hodnocení rizika
 • zjišťování škod a dokumentace
 1. Pojištění vlastní přepravy
 2. Pojištění odpovědnosti dopravce
 • přepravní smlouva
 • zákonná povinnost k náhradě škody
 • smluvně převzatá povinnost k náhradě škody
 • rozsah a limity ručení
 1. Pojištění odpovědnosti zasilatele

 

Časová dotace: 5 hodin

Literatura:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vyhláška MZV č. 11/1975, Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní přepravě (CMR)

Ing. Pavel Danda – Anglická praxe pojišťování přeprav zboží (Česká státní pojišťovna 1987)

Komu je kurz určen:

Kurz je určen všem zájemcům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti podnikatelských druhů pojištění v rámci následného vzdělávání.

Cena: 1.500,- Kč

Objednat