Pojištění podnikatelů


Kurz je určen pro seznámení s terminologií a základními aspekty distribuce pojištění podnikatelů.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je nejen připravit zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci pojištění podnikatelů a k úspěšnému zvládnutí této zkoušky, ale i možnost následného vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

 1. Úvod: regulace distribuce neživotního pojištění podnikatelů, principy a fungování pojištění podnikatelů:
 • podmínky vzniku a zániku pojištění podnikatelů
 • základy oceňování majetku, účetnictví podniku
 • kategorie pojistných nebezpečí, typy výluk
 1. Pojištění majetku podnikatelů
 2. Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti za škodu za újmu související s podnikáním
 • Pojištění profesní odpovědnosti
 1. Pojištění finančních ztrát
 2. Pojištění úvěru
 3. Pojištění záruky
 4. Zemědělská pojištění
 5. Nároky a pojistné plnění z pojištění podnikatelů
 6. Praktické příklady

Lektor: Ing. Markéta Žlábková, Ing. Michal Šimon

Časová dotace: 5 hodin

Literatura

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další právní předpisy z oblasti pojištění podnikatelů

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci pojištění podnikatelů, rovněž tak i pro následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti pojištění podnikatelů (následné vzdělávání).

Cena: 1.500,- Kč

Objednat