Zkoušky PENZE

Objednat

Příprava PENZE

E-learning

Cvičný test

Zkoušky podle zákona 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření

Informace k akreditovaným zkouškám

Zkouška podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření je zaměřená na prokázání odborné způsobilosti osob oprávněných nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření.  Osoby jednající se zákazníky mohou prokázat odbornou způsobilost pouze formou úspěšného absolvování zkoušky u akreditované osoby.  

Zákon určuje pouze jednu kategorie odborné zkoušky:

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

Společnost AKREDITFIN, s.r.o. získala oprávnění akreditované osoby od ČNB k provádění odborných zkoušek podle výše uvedeného zákona.  

Osvědčení o vykonání odborné zkoušky se vydává na dobu 5 let od data vykonání zkoušky. 


Kategorie zkoušek

Doplňkové penzijní spoření

  • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 45 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí a všechny otázky mají pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 2 případovými studiemi. V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

45

1

45

Dovednosti – 2 případové studie, každá 5 otázek

10

2

20

  •  Hodnocení

Základní podmínkou k celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 49 bodů z celkového počtu 65 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % ze 45 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 27 bodů a minimálně 60 % z 20 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 12 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

  • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 90 minut.

 

Přihlásit na zkoušku

Nahoru


Příprava na zkoušku

Společnost AKREDITFIN, s. r. o. nabízí možnost přípravy formou e-learningu (cvičné databáze). Otestujte si svoje znalosti v aplikaci, která prověří vaše vědomosti. Náš kurz nabízí testování vašich znalostí v jednotlivých kategoriích na reálných otázkách, se kterými se setkáte u certifikační zkoušky.

Pro vaši perfektní přípravu na zkoušku jsme doplnili i cvičné testy  k prověření vašich znalostí.  

Pro přístup do e-learningu a cvičných testů se musíte zaregistrovat a objednat zkoušku včetně e-learningu. Po zaplacení a připsání částky na účet  společnosti AKREDITFIN, s.r.o. získáte přístup do e-learningu a cvičných testů na dobu tří měsíců od zaplacení nejdéle však do data konání zkoušky. 

Přístup do e-learningu a cvičných testů je zpoplatněn částkou 200,- Kč.

  

Příprava

 

Napište nám

Nahoru


Ceník

 Základní ceník zkoušek Cena
Doplňkové penzijní spoření 1.400 Kč
Přístup do e-learningu a cvičných testů 200 Kč

Chcete slevu?

Nabízíme množstevní slevy pro skupinová přihlášení od 10 zájemců a individuální výhodné podmínky pro právnické osoby.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte

Nahoru


 Jak se přihlásit na zkoušku

1. Pro přihlášení na zkoušku musíte být registrován/a. Po provedení registrace vám bude umožněno přihlásit se na zkoušku. 

2. Vyberte si kategorii zkoušky, kterou potřebujete pro vaši činnost.

3. Zvolte tlačítko „Přihlásit na zkoušku“ pod kategorií příslušné zkoušky.

4. Vyberte si termín a lokalitu, která vám vyhovuje. Objednávku zkoušky můžete zadat  také v záložce "Objednat".  

5. Na vámi zadaný email bude zaslán pokyn k platbě. Po úhradě stanovené ceny vám přijde potvrzující email. Platbu je nutné uhradit  do 14 dnů, nejpozději však 4 pracovní dny před konáním zkoušky. 

 

Přihlásit na zkoušku

Nahoru


Co budete ke zkoušce potřebovat

Uchazeč je povinen dostavit se ke zkoušce včas. Uchazeč předloží členovi zkušební komise buď občanský průkaz nebo cestovní pas pro ověření totožnosti. Kromě identifikačního dokladu si s sebou vezměte kalkulačku a psací potřeby. V průběhu zkoušky je zakázáno používat mobilní telefony, ty musí být po celou dobu konání zkoušky vypnuté. O organizačním průběhu zkoušky budete informováni členem zkušební komise před jejím zahájením (více viz Zkouškový řád). 

Nahoru


Informace k odvolání

a podrobnější informace naleznete ve Zkouškovém řádu.

Nahoru


Seznam doporučené literatury

Právní předpisy

Nahoru


 

Zkouškový řád

najdete ZDE.

Nahoru