Zkoušky PENZE

Cvičný test - PENZE

Pro vaši perfektní přípravu na zkoušku jsme doplnili i cvičné testy  k prověření vašich znalostí.  Náš kurz nabízí testování vašich znalostí v jednotlivých kategoriích na reálných otázkách, se kterými se setkáte u certifikační zkoušky.

Pro přístup do e-learningu a cvičných testů se musíte zaregistrovat a objednat zkoušku včetně e-learningu. Po zaplacení a připsání částky na účet  společnosti AKREDITFIN, s.r.o. získáte přístup do e-learningu a cvičných testů na dobu tří měsíců od zaplacení nejdéle však do data konání zkoušky. 

Otázky pro přezkoušení vašich odborných znalostí mají pouze jednu správnou odpověď  a jsou hodnoceny jedním bodem(jednobodové).

Případové studie jsou určeny pro přezkoušení vašich odborných dovedností a mají vždy jednotný číselný identifikátor a 5 souvisejících otázek, které jsou hodnoceny dvěma body (dvoubodové).

Na konci testu po stisknutí tlačítka vyhodnotit získáte informace o tom, kolik procent jste získali ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a odborných dovedností a zda by jste celkově u zkoušky uspěli.

Vyhodnocený test si můžete následně projít. 
 
U správně zodpovězených otázek jsou odpovědi označeny zeleně.
Špatné odpovědi jsou označeny červeně.
Nezodpovězené správné odpovědi jsou pak označeny modře. 
 

Přístup do e-learningu a cvičných testů je zpoplatněn částkou 200,- Kč.

Produkt není přístupný veřejnosti. Lze jej zakoupit společně se zkouškou.