Životní pojištění

Kurz je určen pro distributory životního pojištění. Tento kurz vás provede základní legislativou i praxí při sjednávání životního pojištění.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je připravit zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci životního pojištění k úspěšnému zvládnutí této zkoušky, ale i splnit podmínky následného vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

1. Regulace distribuce životního pojištění, principy a fungování životního pojištění

 • legislativa
 • vznik, zánik, redukce životního pojištění
 • subjekty smlouvy
 • pojistná rizika v životním pojištění
 • typy výluk
 • finanční aspekty životního pojištění
 • údaje o zdravotním stavu

2. Základní typy životních pojištění

 • rizikové životní pojištění
 • kapitálové životní pojištění
 • důchodové pojištění
 • investiční životní pojištění
 • doplńková pojištění

3. Alternativní produkty

 • penzijní připojištění
 • kolektivní investování

4. Investice - základní principy a fungování

 • legislativa
 • podílové fondy
 • cenné papíry
 • dluhopisy
 • akcie
 • deriváty
 • rizika investičních nástrojů
 • základní investiční strategie
 • daňové aspekty

Lektor: Ing. Ludmila Dušková

Časová dotace: 5 hodin

Literatura

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další právní předpisy z oblasti životního pojištění 

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o získání odborné zkoušky pro distribuci životního pojištění, rovněž tak i pro následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti životního pojištění (následné vzdělávání).

Cena: 1.500,- Kč

Objednat