Zkoušky podle zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu

Informace k akreditovaným zkouškám

Zkouška podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. je zaměřená na prokázání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb. Osoby jednající se zákazníky mohou prokázat odbornou způsobilost pouze formou úspěšného absolvování zkoušky u akreditované osoby.  

 

Zákon určuje následující kategorie odborné zkoušky:

  1. INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL  - odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v §29 odst. 3 zákona
  2. SOUHRNNÁ ZKOUŠKA - odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v §3 odst. 1 zákona

Společnost AKREDITFIN, s.r.o., která získala oprávnění akreditované osoby od ČNB k provádění odborných zkoušek, nabízí obě úrovně zkoušek.  Vyberte si rozsah certifikace podle vašeho konkrétního profesního zaměření.

 


Kategorie zkoušek

A.    Investiční zprostředkovatel

  • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 3 případovými studiemi. V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

45

1

45

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

15

2

30

Dovednosti – 3 případové studie, každá 5 otázek

15

2

30

  •  Hodnocení

Základní podmínkou k celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 79 bodů z celkového počtu 105 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % ze 75 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 45 bodů a minimálně 60 % z 30 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 18 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

  • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 135 minut.

 

Přihlásit na zkoušku

Nahoru


B.    Souhrnná zkouška

  • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 92 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 3 případovými studiemi. V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

69

1

69

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

23

2

46

Dovednosti – 3 případové studie, každá 5 otázek

15

2

30

  • Hodnocení

Základní podmínkou k celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 109 bodů z celkového počtu 145 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % z 115 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 69 bodů a 60 % z 30 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 18 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

  • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 180 minut.

 

Přihlásit na zkoušku

Nahoru


Příprava na zkoušku

Společnost AKREDITFIN, s. r. o. nabízí bezplatně možnost přípravy formou e-learningu (cvičné databáze). Otestujte si svoje znalosti v aplikaci, která prověří vaše vědomosti. Náš kurz nabízí testování vašich znalostí v jednotlivých kategoriích na reálných otázkách, se kterými se setkáte u certifikační zkoušky.

Pro vaši perfektní přípravu na zkoušku jsme doplnili i cvičné testy pro každou kategorii zkoušek k prověření vašich znalostí.  

 

Příprava

 

 

Napište nám

Nahoru


Ceník

 Základní ceník zkoušek Cena
A. Investční zprostředkovatel 1.500 Kč
B. Souhrnná zkouška 1.600 Kč

 

Chcete slevu?

Nabízíme množstevní slevy pro skupinová přihlášení od 10 zájemců a individuální výhodné podmínky pro právnické osoby.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte

Nahoru


 Jak se přihlásit na zkoušku

1. Pro přihlášení na zkoušku musíte být registrován/a. Po provedení registrace vám bude umožněno přihlásit se na zkoušku. 

2. Vyberte si kategorii zkoušky, kterou potřebujete pro vaši činnost.

3. Zvolte tlačítko „Přihlásit na zkoušku“ pod kategorií příslušné zkoušky.

4. Vyberte si termín a lokalitu, která vám vyhovuje. Objednávku zkoušky můžete zadat  také v záložce "Objednat".  

5. Na vámi zadaný email bude zaslán pokyn k platbě. Po úhradě stanovené ceny vám přijde potvrzující email. Platbu je nutné uhradit  do 14 dnů, nejpozději však 4 pracovní dny před konáním zkoušky. 

 

Přihlásit na zkoušku

Nahoru


Co budete ke zkoušce potřebovat

Uchazeč je povinen dostavit se ke zkoušce včas. Uchazeč předloží členovi zkušební komise buď občanský průkaz nebo cestovní pas pro ověření totožnosti. Kromě identifikačního dokladu si s sebou vezměte kalkulačku a psací potřeby. V průběhu zkoušky je zakázáno používat mobilní telefony, ty musí být po celou dobu konání zkoušky vypnuté. O organizačním průběhu zkoušky budete informováni členem zkušební komise před jejím zahájením (více viz Zkouškový řád). 

Nahoru


Informace k odvolání

a podrobnější informace naleznete ve Zkouškovém řádu.

Nahoru


Seznam doporučené literatury

Právní předpisy

Nahoru


 

Zkouškový řád

najdete ZDE.

Nahoru