Cvičný test INVESTICE

Pro vaši perfektní přípravu na zkoušku jsme připravili cvičné testy pro každou kategorii zkoušek k prověření vašich znalostí.  

Na konci testu po stisknutí tlačítka vyhodnotit získáte informace o tom, kolik procent jste získali ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a odborných dovedností a zda by jste celkově u zkoušky uspěli.

Vyhodnocený test si můžete následně projít. 
 
U správně zodpovězených otázek jsou odpovědi označeny zeleně.
Špatné odpovědi jsou označeny červeně.
Nezodpovězené správné odpovědi jsou pak označeny modře. 
 
 

Seznam témat