E-learning INVESTICE

Připravili jsme pro vás e-learning zcela zdarma

Otestujte si svoje znalosti v aplikaci, která prověří vaše aktuální vědomosti. Náš kurz nabízí testování vašich odborných znalostí a dovedností v jednotlivých kategoriích s využitím reálných otázek, se kterými se setkáte u certifikační zkoušky.

Zákon určuje následující kategorie odborné zkoušky:

Kategorie

A. Investiční zprostředkovatel, odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v §29 odst. 3 zákona - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF

B. Souhrnná zkouška  - odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v §3 odst. 1 zákona - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF

U každé otázky v jednotlivých tematických oblastech naleznete informaci o tom, zda se jedná o otázku pouze s jednou správnou odpovědí (jednobodová) nebo otázku s jednou a více (1 - 4) správnými odpověďmi (dvoubodová). Otázky jsou určeny pro přezkoušení vašich odborných znalostí.

Případové studie jsou určeny pro přezkoušení vašich odborných dovedností a mají vždy jednotný číselný identifikátor a 5 souvisejících otázek (dvoubodových).

 

Soubor všech zkouškových otázek, který si můžete stáhnout a vytisknout, naleznete také na stránkách ČNB.