Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení

Kurz ve formě e-learningu je určen pro zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení. Tento kurz vás provede základní legislativou i praxí související se sjednáváním spotřebitelských úvěrů se zaměřením na aktuální stav a změny po zavedení Zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je splnění podmínek následného vzdělávání a prohlubování a udržování vaší odborné způsobilosti v oblasti distribuce spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení. 

Obsahová náplň kurzu

 1. Finanční trh, jeho definice, úloha a význam
 • zprostředkovatelé, členění a funkce finančního trhu
 • burza
 • nástroje finančního trhu
 • časová hodnota peněz
 • investiční trojúhelník
 1. Právní úprava a produktová regulace na trhu spotřebitelských úvěrů
 • spotřebitelský úvěr – definice, pojmy a vymezení zákona
 • RPSN
 • produktová regulace spotřebitelských úvěrů
 1. Subjekty na trhu spotřebitelských úvěrů
 • poskytovatelé, zprostředkovatelé a další subjekty
 • povinnosti a pravidla jednání
 1. Ochrana spotřebitele
 • Občanský zákoník
 • Zákon o ochraně spotřebitele
 • Zákon o finančním arbitrovi a příklady sporů
 1. Rizika
 • rizika a jejich řízení
 • registry
 • regulace a dohled
 1. Vymáhání pohledávek
 • pravidla pro vymáhání
 • insolvenční řízení a exekuce
 1. Novinky
 • dopad novely zákona o spotřebitelském úvěru
 • nová pravidla pro insolvence
 • opatření na snížení dopadů koronaviru v oblasti úvěrů a v oblasti insolvencí a exekucí

Kurz je ukončen Závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování Vám vystavíme certifikát.

Garant: Ing. Markéta Zusková

Literatura

 • Zákon o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb.
 • Občanský zákoník 89/2012 Sb.
 • Zákon o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.
 • Zákon o finančním arbitrovi 229/2002 Sb.
 • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 256/2004 Sb.
 • Zákon o platebním styku 370/2017 Sb.
 • Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 177/2020 Sb.
 • Zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
 • další veřejné zdroje (odkazy uvedeny v kurzu)

Cena: 300 Kč

Objednat