Zkoušky POJIŠTĚNÍ

Zkoušky POJIŠTĚNÍ

Informace k akreditovaným zkouškám 

Společnost AKREDITFIN, s.r.o. je držitelem licence od ČNB k pořádání zkoušek a následného vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění pro všechny skupiny odbornosti, tj. pro distribuci životního pojištění, pojištění motorových vozidel, neživotního občanského pojištění, neživotního pojištění podnikatelů, pojištění velkých pojistných rizik a zajištění (následné vzdělávání).

První termíny zkoušek včetně ceníku budeme publikovat po zveřejnění zkouškových otázek k odborným zkouškám dle § 58 ZDPZ Českou národní bankou. Dle sdělení ČNB předpoklad zveřejnění souboru zkouškových otázek je nejdříve ve 3. čtvrtletí roku 2019.

Zkouška podle Zákona o distribuci pojištění a zajištění č. 170/2018 se vztahuje na činnost osob oprávněných zprostředkovávat pojištění. Takové osoby mohou prokázat odbornou způsobilost pouze formou úspěšného absolvování zkoušky u akreditované osoby.  Zákon vstoupil v účinnost k 1. 12. 2018 a zkoušku je třeba vykonat do 24 měsíců, tj. do 30. 11. 2020.

 

Zákon určuje následující kategorie odborné zkoušky:

Základní kategorie
A.   Životní pojištění
B.   Pojištění motorových vozidel
C.   Neživotní občanské pojištění (zahrnuje i kategorii „B“ Pojištění motorových vozidel)
D.   Neživotní pojištění podnikatelů (zahrnuje i kategorii „B“ Pojištění motorových vozidel a kategorii „C“ Neživotní občanské pojištění)
E.    Pojištění velkých pojistných rizik (zahrnuje i kategorii „B“ Pojištění motorových vozidel,  „C“ Neživotní občanské pojištění a „D“ Neživotní pojištění podnikatelů)

Kombinace s životním pojištěním
F.    Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel (kategorie „A“ + „B“)
G.   Životní pojištění a Neživotní občanské pojištění (kategorie „A“ + „B“+ „C“)
H.   Životní pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů (kategorie „A“ + „B“+ „C“+ „D“)
I.     Souhrnná zkouška z pojištění ze všech kategorií (kategorie „A“+“B“+“C“+“D“+“E“)

Společnost AKREDITFIN, s.r.o., která získala oprávnění akreditované osoby od ČNB k provádění odborných zkoušek a následného vzdělávání nabízí všechny úrovně zkoušek.  Vyberte si rozsah certifikace podle vašeho konkrétního profesního zaměření.


Kategorie zkoušek

A.    Životní pojištění

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 3 případovými studiemi. V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

39

1

39

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

13

2

26

Dovednosti – 3 případové studie, každá 5 otázek

15

2

30

 •  Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 72 bodů z celkového počtu 95 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % ze 65 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 39 bodů a minimálně 60 % z 30 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 18 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 120 minut.

 

Nahoru


B.    Pojištění motorových vozidel

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 40 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 2 případovými studiemi. V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

30

1

30

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

10

2

20

Dovednosti – 2 případové studie, každá 5 otázek

10

2

20

 • Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 53 body z celkového počtu 70 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % ze 50 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 30 bodů a 60 % z 20 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 12 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 
 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 90 minut.

 

Nahoru


C.    Neživotní občanské pojištění (zahrnuje i kategorii „B“ Pojištění motorových vozidel)

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25% otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 3 případovými studiemi. V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

39

1

39

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

13

2

26

Dovednosti – 3 případové studie, každá 5 otázek

15

2

30

 • Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je  zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 72 body z celkového počtu 95 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % ze 65 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 39 bodů a 60 % z 30 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 18 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 120 minut.

 

Nahoru


D.   Neživotní pojištění podnikatelů (zahrnuje i „B“ Pojištění motorových vozidel a „C“ Neživotní občanské pojištění)

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 3 případovými studiemi. V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

45

1

45

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

15

2

30

Dovednosti – 3 případové studie, každá 5 otázek

15

2

30

 • Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 79 bodů z celkového počtu 105 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % z 75 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 45 bodů a 60 % z 30 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 18 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 135 minut.

 

 

Nahoru


E.   Pojištění velkých pojistných rizik (zahrnuje i „B“ Pojištění motorových vozidel a „C“ Neživotní občanské pojištění a „D“ Neživotní pojištění podnikatelů)

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 72 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 3 případovými studiemi. V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

54

1

54

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

18

2

36

Dovednosti – 3 případové studie, každá 5 otázek

15

2

30

 • Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 90 bodů z celkového počtu 120 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % z 90 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 54 bodů a 60 % z 30 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 18 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 150 minut.

 

Nahoru


F.   Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel (kategorie „A“+„B“)

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 60 zkouškových otázek (28 z životního pojištění a 32 z pojištění motorových vozidel) určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 3 případovými studiemi (2 z životního pojištění a 1 z pojištění motorových vozidel). V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body. 

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

45

1

45

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

15

2

30

Dovednosti – 3 případové studie, každá 5 otázek

15

2

30

 • Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 79 bodů z celkového počtu 105 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % z 75 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 45 bodů a 60 % z 30 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 18 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 135 minut.

Nahoru


G.   Životní pojištění a Neživotní občanské pojištění (kategorie „A“+„B“+„C“)

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 80 zkouškových otázek (28 z životního pojištění a 52 z neživotního pojištění) určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 4 případovými studiemi (2 z životního pojištění a 2 z neživotního pojištění). V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body.

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

60

1

60

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

20

2

40

Dovednosti – 4 případové studie, každá 5 otázek

20

2

40

 • Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 105 bodů z celkového počtu 140 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % z 100 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 60 bodů a 60 % z 40 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 24 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 180 minut.

 

Nahoru

 


H.   Životní pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů (kategorie „A“+„B“+„C“+„D“)

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 80 zkouškových otázek (28 z životního pojištění a 52 z neživotního pojištění) určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 4 případovými studiemi (2 z životního pojištění a 2 z neživotního pojištění). V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body.

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

60

1

60

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

20

2

40

Dovednosti – 4 případové studie, každá 5 otázek

20

2

40

 • Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 105 bodů z celkového počtu 140 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % z 100 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 60 bodů a 60 % z 40 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 24 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 180 minut.

 

Nahoru


I.   Souhrnná zkouška z pojištění ze všech kategorií (kategorie „A“+„B“+„C“+„D“+„E“)

 • Obsah zkoušky

Uchazeči o certifikaci je položeno celkem 80 zkouškových otázek (28 z životního pojištění a 52 z neživotního pojištění) určených k přezkoušení odborných znalostí. Každá ze zkouškových otázek má čtyři varianty odpovědí, z toho 75 % otázek má pouze jednu správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním bodem a 25 % otázek má více (1 - 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma body.

Odborné dovednosti zkoušeného se ověřují 4 případovými studiemi (2 z životního pojištění a 2 z neživotního pojištění). V každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek pouze s jednou správnou odpovědí a každá správná odpověď se hodnotí dvěma body.

 

Počet

otázek

Otázka

body

Maximum

bodů

Znalosti - pouze jedna správná odpověď

60

1

60

Znalosti - jedna nebo více správných odpovědí

20

2

40

Dovednosti – 4 případové studie, každá 5 otázek

20

2

40

 • Hodnocení

K celkovému úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal celkem alespoň 75 % dosažitelných bodů tj. 105 bodů z celkového počtu 140 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je přitom nutné dosáhnout minimálně 60 % z 100 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí, tj. minimálně 60 bodů a 60 % z 40 dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností, tj. minimálně 24 bodů. Odborné znalosti a odborné dovednosti jsou hodnoceny samostatně.

 • Délka trvání

Odborná zkouška trvá celkem 180 minut.

 

Nahoru


Příprava na zkoušku (elearning a cvičné testy) bude na našich stránkách zpřístupněna po zveřejnění souboru otázek Českou národní bankou

Společnost AKREDITFIN, s. r. o. nabízí bezplatně možnost přípravy formou e-learningu (cvičné databáze). Otestujte si svoje znalosti v aplikaci, která prověří vaše vědomosti. Náš kurz nabízí testování vašich znalostí v jednotlivých kategoriích na reálných otázkách, se kterými se setkáte u certifikační zkoušky.

Pro vaši perfektní přípravu na zkoušku jsme doplnili i cvičné testy pro každou kategorii zkoušek k prověření vašich znalostí.  

Nabízíme základní přípravný prezenční kurz s odborným lektorem v délce trvání 4 - 6 hodin. Cena a délka kurzu se liší dle náročnosti kategorie zkoušky. Kurz je možné objednat pro minimální počet 20 zájemců.

 

Napište nám

Nahoru


Ceník

Ceník bude publikován po zveřejnění zkouškových otázek k odborným zkouškám.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte

Nahoru


 Jak se přihlásit na zkoušku

1. Pro přihlášení na zkoušku musíte být registrován/a. Po provedení registrace vám bude umožněno přihlásit se na zkoušku. 

2. Vyberte si kategorii zkoušky, kterou potřebujete pro vaši činnost.

3. Zvolte tlačítko „Přihlásit na zkoušku“ pod kategorií příslušné zkoušky.

4. Vyberte si termín a lokalitu, která vám vyhovuje. Objednávku zkoušky můžete zadat  také v záložce "Objednat".  

5. Na vámi zadaný email bude zaslán pokyn k platbě. Po úhradě stanovené ceny vám přijde potvrzující email. Platbu je nutné uhradit  do 14 dnů, nejpozději však 4 pracovní dny před konáním zkoušky. 

Nahoru


Co budete ke zkoušce potřebovat

Uchazeč je povinen dostavit se ke zkoušce včas. Uchazeč předloží členovi zkušební komise buď občanský průkaz nebo cestovní pas pro ověření totožnosti. Kromě identifikačního dokladu si s sebou vezměte kalkulačku a psací potřeby, test je v písemné formě. V průběhu zkoušky je zakázáno používat mobilní telefony, ty musí být po celou dobu konání zkoušky vypnuté. O organizačním průběhu zkoušky budete informováni členem zkušební komise před jejím zahájením (více viz Zkouškový řád). 

Nahoru


Informace k odvolání

a podrobnější informace naleznete ve Zkouškovém řádu.

Nahoru


Seznam doporučené literatury

Právní předpisy

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

 

Nahoru


 

Zkouškový řád

najdete ZDE.

Nahoru