E-learning POJIŠTĚNÍ

Připravili jsme pro vás e-learning zcela zdarma

Otestujte si svoje znalosti v aplikaci, která prověří vaše aktuální vědomosti. Náš kurz nabízí testování vašich odborných znalostí a dovedností v jednotlivých kategoriích s využitím reálných otázek, se kterými se setkáte u certifikační zkoušky

A NĚCO NAVÍC

Pro ty, kteří budou u společnosti AKREDITFIN, s.r.o. skládat zkoušku podle zákona o distribuci pojištění a zajištění, máme další vylepšení pro přípravu na zkoušku.

Objevte možnost přípravy, kterou si můžete přizpůsobit podle svých představ. Nabízíme vám BONUSOVOU PŘÍPRAVU, která vám učení zpříjemní a ulehčí.

BONUSOVÁ PŘÍPRAVA je určena pouze pro zájemce, kteří budou vykonávat zkoušku u společnosti AKREDITFIN, s.r.o. a je dostupná po objednání zkoušky a spárování platby za zkoušku na účet naší společnosti v sekci E-learning a Cvičné testy.  

Zákon určuje následující kategorie odborné zkoušky:

Základní kategorie
I.    Životní pojištění - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
II.   Pojištění motorových vozidel - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
III.  Neživotní občanské pojištění (zahrnuje i kategorii „II“ Pojištění motorových vozidel) - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
IV.  Neživotní pojištění podnikatelů (zahrnuje i kategorii „II“ Pojištění motorových vozidel a kategorii „III“ Neživotní občanské pojištění) - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
V.   Pojištění velkých pojistných rizik (zahrnuje i kategorii „II“ Pojištění motorových vozidel,  „III“ Neživotní občanské pojištění a „IV“ Neživotní pojištění podnikatelů) - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF

Kombinace s životním pojištěním
VI.   Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel (kategorie „I“ + „II“) - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
VII.  Životní pojištění a Neživotní občanské pojištění (kategorie „I“ + „II“+ „III“) - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
VIII. Životní pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů (kategorie „I“ + „II“+ „III“+ „IV“) - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
IX.   Životní pojištění a Velká rizika (Souhrnná zkouška) (kategorie „I“+“II“+“III“+“IV“+“V“) - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF

U každé kategorie zkoušek v jednotlivých tematických oblastech naleznete informaci o počtu otázek, které se budou v reálném testu vyskytovat a zároveň informaci o tom, zda se jedná o otázku pouze s jednou správnou odpovědí (jednobodová) nebo otázku s jednou a více (1 - 4) správnými odpověďmi (dvoubodová). Otázky jsou určeny pro přezkoušení vašich odborných znalostí.

Případové studie jsou určeny pro přezkoušení vašich odborných dovedností a mají vždy jednotný číselný identifikátor a 5 souvisejících otázek (dvoubodových).

E-learning - Životní pojištění
E-learning - Pojištění motorových vozidel
E-learning - Neživotní občanské pojištění
E-learning - Neživotní pojištění podnikatelů
E-learning - Pojištění velkých rizik
E-learning - Životní pojištění a motorová vozidla
E-learning - Životní pojištění a neživotní občanské
E-learning - Životní pojištění a neživotní podnikatelů
E-learning - Životní pojištění a velká rizika (souhrnná)

Soubor zkouškových otázek pro všechny kategorie zkoušek naleznete také na stránkách ČNB.