Risk management v pojišťovnictví

 


Kurz je určen pro seznámení s pojmem rizika, jeho předcházení, hodnocení a metodami řízení rizik.

Obsahová náplň kurzu

1. Vymezení pojmu nebezpečí a rizika

 • rizikový potenciál
 • obecné hodnocení rizika

2. Risk management v pojišťovnictví

 • pojem
 • úloha
 • proces
 • metodika hodnocení rizika
 • řízení rizik

3. Risk management pojišťovna/makléř

 • Oceňování majetku (pojistná částka, pojistná hodnota, podpojištění)
 • Riziková analýza
 • Identifikace rizik
 • Ochrana/krytí rizik

 

Časová dotace: 2 hodiny

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o prohloubení znalostí v oblasti risk managementu.