E-learning ÚVĚR

Připravili jsme pro vás e-learning zcela zdarma

Otestujte si svoje znalosti v aplikaci, která prověří vaše aktuální vědomosti. Náš kurz nabízí testování vašich odborných znalostí a dovedností v jednotlivých kategoriích s využitím reálných otázek, se kterými se setkáte u certifikační zkoušky.

Zákon určuje následující kategorie odborné zkoušky:

Kategorie
I.    Úvěr jiný než na bydlení (zahrnuje i Vázaný spotřebitelský úvěr) - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
II.   Vázaný spotřebitelský úvěr - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
III.  Úvěr na bydlení - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
IV.  Souhrnná (kombinovaná) zkouška - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF

U každé kategorie zkoušek v jednotlivých tematických oblastech naleznete informaci o počtu otázek, které se budou v reálném testu vyskytovat a zároveň informaci o tom, zda se jedná o otázku pouze s jednou správnou odpovědí (jednobodová) nebo otázku s jednou a více (1 - 4) správnými odpověďmi (dvoubodová). Otázky jsou určeny pro přezkoušení vašich odborných znalostí.

Případové studie jsou určeny pro přezkoušení vašich odborných dovedností a mají vždy jednotný číselný identifikátor a 5 souvisejících otázek (dvoubodových).

E-learning - Úvěr jiný než na bydlení (tato kategorie zahrnuje i Vázaný spotřebitelský úvěr)
E-learning - Vázaný spotřebitelský úvěr
E-learning - Úvěr na bydlení
E-learning - Souhrnná zkouška

Soubor všech zkouškových otázek, který si můžete stáhnout a vytisknout, naleznete také na stránkách ČNB.