E-learning ÚVĚR

Připravili jsme pro vás e-learning zcela zdarma

Otestujte si svoje znalosti v aplikaci, která prověří vaše aktuální vědomosti. Náš kurz nabízí testování vašich odborných znalostí a dovedností v jednotlivých kategoriích s využitím reálných otázek, se kterými se setkáte u certifikační zkoušky.

A NĚCO NAVÍC

Pro ty, kteří budou u společnosti AKREDITFIN, s.r.o. skládat zkoušku podle zákona o spotřebitelském úvěru, máme další vylepšení pro přípravu na zkoušku.

Objevte možnost přípravy, kterou si můžete přizpůsobit podle svých představ. Nabízíme vám BONUSOVOU PŘÍPRAVU, která vám učení zpříjemní a ulehčí.

BONUSOVÁ PŘÍPRAVA je určena pouze pro zájemce, kteří budou vykonávat zkoušku u společnosti AKREDITFIN, s.r.o. a je dostupná po objednání zkoušky a spárování platby za zkoušku na účet naší společnosti v sekci E-learning a Cvičné testy.  

Zákon určuje následující kategorie odborné zkoušky:

Kategorie
I. Úvěr jiný než na bydlení (zahrnuje i Vázaný spotřebitelský úvěr) - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
II. Vázaný spotřebitelský úvěr - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
III. Úvěr na bydlení - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF
IV. Souhrnná (kombinovaná) zkouška - soubor zkouškových otázek ve formátu PDF

U každé kategorie zkoušek v jednotlivých tematických oblastech naleznete informaci o počtu otázek, které se budou v reálném testu vyskytovat a zároveň informaci o tom, zda se jedná o otázku pouze s jednou správnou odpovědí (jednobodová) nebo otázku s jednou a více (1 - 4) správnými odpověďmi (dvoubodová). Otázky jsou určeny pro přezkoušení vašich odborných znalostí.

Případové studie jsou určeny pro přezkoušení vašich odborných dovedností a mají vždy jednotný číselný identifikátor a 5 souvisejících otázek (dvoubodových).

E-learning - Úvěr jiný než na bydlení (tato kategorie zahrnuje i Vázaný spotřebitelský úvěr)
E-learning - Vázaný spotřebitelský úvěr
E-learning - Úvěr na bydlení
E-learning - Souhrnná zkouška

Soubor všech zkouškových otázek, který si můžete stáhnout a vytisknout, naleznete také na stránkách ČNB.