Řízení bezpečnosti informací a firemních procesů

Určeno pro: management  firem

1. Systémy řízení kvality firemních procesů

  • Dokumentace ve firmě
  • Organizační schéma, jak správně nastavit odpovědnosti a pravomoci
  • Proces řízení zakázky
  • Hlavní legislativní povinnosti managementu aneb jak předejít finančním postihům kontrolních orgánů

2. Systémy řízení bezpečnosti informací

  • Soulad s legislativními požadavky ohledně informační a kybernetické bezpečnosti
  • Jak minimalizovat rizika (např. ztráta dat, vyzrazení obchodního tajemství a know-how, nefunkčnost informačního systému)
  • Výhody certifikace dle ISO 27001

Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 10
Rozsah: 4 hodiny
Místo konání: Praha

Cena pro jednoho účastníka: 2.500 Kč

Školící: Ing. Michaela Švejcarová

 

Objednat