Životní pojištění a velká rizika (SOUHRNNÁ)

Pro vaši přípravu na zkoušku jsme doplnili cvičné testy pro každou kategorii zkoušek k prověření vašich znalostí.  

Na konci testu po stisknutí tlačítka vyhodnotit získáte informace o tom, kolik procent jste získali ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a odborných dovedností a zda by jste celkově u zkoušky uspěli.

Vyhodnocený test si můžete následně projít. 
 
U správně zodpovězených otázek jsou odpovědi označeny zeleně.
Špatné odpovědi jsou označeny červeně.
Nezodpovězené správné odpovědi jsou pak označeny modře. 
 

Zákon určuje následující kategorie odborné zkoušky:

Základní kategorie
I.   Životní pojištění
II.  Pojištění motorových vozidel
III. Neživotní občanské pojištění (zahrnuje i kategorii „II“ Pojištění motorových vozidel)
IV. Neživotní pojištění podnikatelů (zahrnuje i kategorii „II“ Pojištění motorových vozidel a kategorii „III“ Neživotní občanské pojištění)
V.  Pojištění velkých pojistných rizik (zahrnuje i kategorii „II“ Pojištění motorových vozidel,  „III“ Neživotní občanské pojištění a „IV“ Neživotní pojištění podnikatelů)

Kombinace s životním pojištěním
VI.   Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel (kategorie „I“ + „II“)
VII.  Životní pojištění a Neživotní občanské pojištění (kategorie „I“ + „II“+ „III“)
VIII. Životní pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů (kategorie „I“ + „II“+ „III“+ „IV“)
IX.   Životní pojištění a Velká rizika (Souhrnná zkouška) (kategorie „I“+“II“+“III“+“IV“+“V“

A NĚCO NAVÍC

Pro ty, kteří budou u společnosti AKREDITFIN, s.r.o. skládat zkoušku podle zákona o distribuci pojištění a zajištění, máme další vylepšení pro přípravu na zkoušku.

Objevte možnost přípravy, kterou si můžete přizpůsobit podle svých představ. Nabízíme vám BONUSOVOU PŘÍPRAVU, která vám učení zpříjemní a ulehčí.

BONUSOVÁ PŘÍPRAVA je určena pouze pro zájemce, kteří budou vykonávat zkoušku u společnosti AKREDITFIN, s.r.o. a je dostupná po objednání zkoušky a spárování platby za zkoušku na účet naší společnosti v sekci E-learning a Cvičné testy.  

 

Seznam témat