Neživotní občanské pojištění

Připravili jsme pro vás kurz ve formě e-learningu, který je součástí následného vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, zejména pro skupinu odbornosti dle § 57 ods. 1 písm. c) distribuce neživotního občanského pojištění.

Kurz je možné kombinovat s ostatními prezenčními i e-learningovými kurzy uvedenými v nabídce následného vzdělávání.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je následné vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

1.  Legislativa

2.  Principy a fungování neživotního občanského pojištění

 • vznik, přerušení a zánik pojištění
 • zachraňovací náklady a spoluúčast
 • pojistné krytí a výluky

3.  Pojištění majetku

 • vymezení pojmů
 • pojištění nemovitostí
 • pojištění domácností

4.  Pojištění odpovědnosti

 • obecné principy
 • odpovědnost za běžné škody
 • odpovědnost z vlastnictví nemovitosti
 • odpovědnost zaměstnance

5. Další druhy pojištění

 • cestovní pojištění
 • pojištění nemoci
 • úrazové pojištění
 • pojištění právní ochrany
 • pojištění zvířat

6.  Likvidace škod

7.  Asistenční služby


Zpracovatel:
Ing. Ludmila Dušková

Odborný garant: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

Délka kurzu: 4 hodiny

Literatura

Základním zdrojem při přípravě kurzu byla legislativa, zejména: 


Další zdroje:

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X
 • KARFÍKOVÁ Marie, PŘIKRYL Vladimír, VYBÍRAL Roman. Pojišťovací právo. Praha: Leges 2018, ISBN 978-80-7502-271-4
 • Soubor zkouškových otázek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění publikovaných ČNB 
 • veřejné informace na www.cap.cz,  Pojistný obzor Časopis českého pojišťovnictví, www.top-pojisteni.cz a  www.opojisteni.cz, webové stránky jednotlivých pojišťoven.

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti občanského pojištění (následné vzdělávání).

Cena: 200,- Kč

Objednat