Pojišťovnictví - rozšíření

Pojišťovnictví – rozšíření

Připravili jsme pro vás kurz ve formě e-learningu, který je v rámci zákona č.170/2018 o distribuci pojištění a zajištění rozšířením základního kurzu následného vzdělávání v oblasti pojišťovnictví. 

Kurz je možné kombinovat s ostatními prezenčními i e-learningovými kurzy uvedenými v nabídce následného vzdělávání.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je následné vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

 1. Finanční trh
 • definice a funkce finančního trhu
 • peněžní trh
 • kapitálový trh
 • devizový trh a trh drahých kovů
 • časová hodnota peněz
 • investiční trojúhelník

2. Pojistný podvod

3.  Související legislativa

 • Finanční arbitr
 • AML
 • Ochrana osobních údajů
 • Zákoník práce

Zpracoval kolektiv společnosti Akreditfin: JUDr. Magdalena Bílá, Ing. Ludmila Dušková, Ing. Eva Király  Tomanová, Ing. Markéta Zusková

Odborný garant: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

Délka kurzu: 4 hodiny

Literatura

Základním zdrojem při přípravě kurzu byla legislativa: 

 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb,  
 • Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, 
 • Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění
 • Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Zákoník práce 262/2006 Sb. 
 • Zákon č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Další zdroje:

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X
 • KARFÍKOVÁ Marie, PŘIKRYL Vladimír, VYBÍRAL Roman. Pojišťovací právo. Praha: Leges 2018, ISBN 978-80-7502-271-4
 • Studijní texty, odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ČAP
 • Soubor zkouškových otázek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění publikovaných ČNB 
 • Veřejné informace na www.cap.cz, Pojistný obzor Časopis českého pojišťovnictví a www.opojisteni.cz, www.mfcr.cz

Komu je kurz určen

Kurz obsahuje  související informace k Základnímu kurzu o pojišťovnictví a je určen především pro zájemce o následné prohlubování odborných znalostí a dovedností.

Cena: 200,- Kč

Objednat