Pojišťovnictví - základní kurz


Připravili jsme pro vás kurz ve formě e-learningu, který je v rámci zákona č.170/2018 o distribuci pojištění a zajištění základním kurzem následného vzdělávání v oblasti pojišťovnictví. 

Kurz je možné kombinovat s ostatními prezenčními i e-learningovými kurzy uvedenými v nabídce následného vzdělávání.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je následné vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

1. Struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví

 • historie pojištění
 • pojistný trh
 • systém dohledu v pojišťovnictví

2. Distribuce pojištění a zajištění

 • zprostředkovatelé
 • pravidla distribuce pojištění
 • personální předpoklady
 • pravidla jednání a informační povinnost

3. Veřejnoprávní úprava - Zákon o pojišťovnictví

4. Principy pojištění, základní pojmy

 • základní pojmy dle NOZ
 • účastníci pojistného vztahu
 • pojistná částka, pojistná hodnota, hranice pojistného plnění
 • členění pojištění

5. Další pojmy v pojištění

 • škodní a pojistná událost
 • množné pojištění
 • pojistné

6. Zákon o odpovědnosti z provozu vozidla

 • povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • škodní událost a pojistné plnění
 • Kancelář pojistitelů, Fond zábrany škod a Garanční fond

Zpracoval kolektiv společnosti Akreditfin: JUDr. Magdalena Bílá, Ing. Ludmila Dušková, Ing. Eva Király Tomanová, Ing. Markéta Zusková

Odborný garant: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

Délka kurzu: 7 hodin

Literatura

Základním zdrojem při přípravě kurzu byla legislativa: 

 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb,  
 • Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, 
 • Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění
 • Zákon 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Další zdroje:

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X
 • KARFÍKOVÁ Marie, PŘIKRYL Vladimír, VYBÍRAL Roman. Pojišťovací právo. Praha: Leges 2018, ISBN 978-80-7502-271-4
 • Studijní texty, odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ČAP
 • Soubor zkouškových otázek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění publikovaných ČNB 
 • Veřejné informace na www.cap.cz, Pojistný obzor Časopis českého pojišťovnictví a www.opojisteni.cz, www.mfcr.cz,  webové stránky jednotlivých pojišťoven.

Komu je kurz určen

Kurz obsahuje základní pojmy a znalosti o pojistném trhu a je určen především pro zájemce o následné prohlubování odborných znalostí a dovedností.

Cena: 350,- Kč

Objednat