Pojištění vozidel

Pojištění motorových vozidel

Připravili jsme pro vás kurz ve formě e-learningu, který je součástí následného vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, zejména pro skupinu odbornosti dle § 57 ods. 1 písm. b) distribuce pojištění motorových vozidel.

Kurz je možné kombinovat s ostatními prezenčními i e-learningovými kurzy uvedenými v nabídce následného vzdělávání.

 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je následné vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

 1. Úvod: legislativa
 • obecná legislativa
 • historie pojištění odpovědnosti
 • Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích

2.   Principy a fungování pojištění motorových vozidel

 • terminologie
 • bonusy a malusy
 • pojistné

3.  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

 • výjimky z pojištění a sankce
 • vznik pojištění – limity, zelená karta, výluky
 • přerušení a zánik pojištění
 • Česká kancelář pojistitelů, Garanční fond a Fond zábrany škod

4.  Havarijní pojištění

 • stanovení pojistné částky, pojistná nebezpečí a výluky z pojištění
 • GAP

5.  Doplňková pojištění

6.  Likvidace škod

Zpracovatel: Ing. Markéta Zusková

Odborný garant: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

Délka kurzu: 4 hodiny

Literatura

Právní předpisy z oblasti, zejména Zákon číslo 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a další

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X
 • KARFÍKOVÁ Marie, PŘIKRYL Vladimír, VYBÍRAL Roman. Pojišťovací právo. Praha: Leges 2018, ISBN 978-80-7502-271-4
 • Principy pojištění a pojišťovnictví, Eva Ducháčková
 • Soubor zkouškových otázek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění publikovaných ČNB 
 • veřejné informace na www.cap.cz, Pojistný obzor Časopis českého pojišťovnictví a www.opojisteni.cz, webové stránky jednotlivých pojišťoven.

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti pojištění motorových vozidel (následné vzdělávání).

Cena: 200,- Kč

Objednat