Životní pojištění

Připravili jsme pro vás kurz ve formě e-learningu, který je součástí následného vzdělávání podle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, zejména pro skupinu odbornosti dle § 57 ods. 1 písm. a) distribuce životního pojištění.

Kurz je možné kombinovat s ostatními prezenčními i e-learningovými kurzy uvedenými v nabídce následného vzdělávání.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je následné vzdělávání a prohlubování odborných znalostí a dovedností v souladu se zákonem o distribuci pojištění a zajištění.

Obsahová náplň kurzu

1. Legislativa

2. Principy a fungování životního pojištění

 • vznik, přerušení a zánik pojištění
 • pojistné krytí a výluky
 • posuzování zdravotního stavu
 • vztah životního a neživotního pojištění

3.  Základní typy životního pojištění

 • rizikové životní pojištění
 • kapitálové životní pojištění
 • důchodové životní pojištění
 • investiční životní pojištění
 • doplňková pojištění
 • likvidace

4.  Aktuality a zajímavosti

5.  Investice – základní principy

 • propojení investic a životního pojištění
 • obchodník s cennými papíry
 • investiční nástroje a služby
 • rizika investičních nástrojů
 • investiční strategie

6.  Alternativní produkty

 • doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
 • kolektivní investování

Zpracovatel: Ing. Ludmila Dušková

Odborný garant: prof. Ing. Eva Ducháčková, CsC.

Délka kurzu: 6 hodin

Literatura

a další právní předpisy týkající se oblasti životního pojištění a souvisejících produktů.

 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003, ISBN 80-86119-67-X
 • Soubor zkouškových otázek podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění publikovaných ČNB 
 • veřejné informace na www.cap.cz, webové stránky jednotlivých pojišťoven.

Komu je kurz určen

Kurz je určen především pro zájemce o následné prohlubování odborných znalostí a dovedností v oblasti životního pojištění a souvisejících produktů (následné vzdělávání).

Cena: 300,- Kč

Objednat